Креирајте налог

Да бисте приступили овој обуци неопходно је да сте регистровани на платформу.

Региструјте се овде

Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља

16 мин 12 лекција 1 провера знања

Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља

Зашто баш ова обука?

Драги васпитачи, наставници и стручни сарадници, на овој обуци стећи ћете знања и вештине које ће вам помоћи да препознате знаке занемаривања, дискриминације, злостављања или насиља над децом са сметњама у развоју, али и да им помогнете да се заштите.

Положај деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом је посебно осетљив, и они су у далеко већем ризику да буду изложена различним облицима и врстама занемаривања, дискриминације, злостављања и насиља.  Због тога је веома важно ове појаве спречити и упознати се са мерама образовне подршке чија функција је и стварање сигурног и подстицајног окружења за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Шта је потребно?

  • Воља за учењем и интернет.

Која ћу знања стећи?

  • Научићете шта је дискриминација, занемаривање, злостављање и насиље.
  • Сазнаћете како заштити децу и ученике са сметњама у развоју од дискриминације, занемаривања, злостављања и насиља.
  • Упознаћете се са мерама образовне подршке у функцији стварања сигурног и подстицајног окружења за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Потврде и сертификати

По основу члана 23. Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звање наставника, васпитача и стручних сарадника (”Службени гласника РС” бр. 109/2021) признаје се 16 бодова за остварено стручно усавршавање које предузима установа у оквиру својих развојних активности.

Ко је аутор обуке?

Аутор обуке је Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Шта могу да очекујем?

По упису обуке добијате потврдни мејл од наше техничке подршке, као и упутство за употребу платформе. Обуци можете приступити у било које доба, са рачунара или мобилне платформе и пратите га темпом који вама одговара. За менторство и мониторинг вашег учења задужен је наш тим, који је ту да одговори на сва ваша техничка питања и недоумице.


Обуке из исте категорије

Logo

Ваше мишљење нам је важно!

Заједно желимо да унапредимо информативни и едукативни део Националне платформе „Чувам те“, стога Вас молимо да одвојите неколико минута и попуните наш упитник.

УПИТНИК