Креирајте налог

Да бисте приступили овој обуци неопходно је да сте регистровани на платформу.

Региструјте се овде

Поступање запослених у установама образовања и васпитања у ситуацијама дискриминаторног понашања

28 мин 16 лекција 3 провера знања

Поступање запослених у установама образовања и васпитања у ситуацијама дискриминаторног понашања

 

Садржај ове обуке израђен је на основу законских и подзаконских аката који регулишу поступање запослених у систему образовања у области дискриминације, као и на основу ресурса које је Министарство просвете у сарадњи са различитим  партнерима израдило у циљу превенције дискриминације.

Значајни ресурси који су коришћени:

Водич за спречавање сегрегације у установама образовања и васпитања  и предузимање мера за десегрегацију „Ка праведном образовању“ - vodic-za-sprecavanje-sagregacije.pdf (prosveta.gov.rs)

Зашто баш ова обука?


Поштоване колеге и колегинице, 

Пред вама је обука која је покренута са циљем да допринесе унапређивању свести о важности борбе против дискриминације у систему образовања и обезбеђивања безбедног и подстицајног школског окружења за све учеснике у образовању. Обука је намењена запосленима у предшколским установама, основним и средњим школама. Кроз подсећање  на  законодавни оквир, кораке и примере из праксе, али и проверу кроз одговоре на питања, намера нам је да олакшамо и унапредимо квалитет примене два кључна правилника у области антидискиминаторних образовних политика:

 • Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 22/16) и
 • Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности („Сл.гласник РС“, број 65/18). 

Шта је потребно?

 • Воља за учењем и интернет

Која ћу знања стећи?

 • шта је дискриминација
 • разлика између насиља и дискриминације
 • задаци тима за заштиту
 • обавезе директора и запослених
 • програм превенције
 • тешки облици дискриминације
 • процедуре и пријава ситуација дискриминације
 • матрице за процену нивоа дискриминације
 • појмовник- дискриминација у систему образовања

Ко је аутор обуке?

Аутор обуке је Министарство просвете.

Шта могу да очекујем?

По упису обуке добијате потврдни мејл од наше техничке подршке, као и упутство за употребу платформе. Обуци можете приступити у било које доба, са рачунара или мобилне платформе и пратите га темпом који вама одговара. За менторство и мониторинг вашег учења задужен је наш тим, који је ту да одговори на сва ваша техничка питања и недоумице.


Обуке из исте категорије